دانشجو: وحید مزیدی شرف‌‌آبادی، استاد راهنما: دکتر مانی فتحعلی، تاریخ دفاع: 1402/08/02
عنوان رساله: استفاده از شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ جهت بررسی اندرکنش لایه مرزی جوی با مزرعه بادی بزرگ
  
دانشجو: وحید مزیدی شرف‌آبادی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مانی فتحعلی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر مسعود دربندی (دانشگاه صنعتی شریف)
- دکتر مهرزاد شمس (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر حامد علی‌صادقی (دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی)
- دکتر امیر نجات (دانشگاه تهران)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حسن کریمی مزرعه‌شاهی
 
 
تاریخ: 1402/08/02
ساعت:
مکان:
تعداد بازدید:
228
تاریخ:
1402/08/02