فرم‌ها
مرحله آموزشی
- درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده (فایل word - فایل PDF)
- درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (دریافت)
- اخذ درس در سایر دانشکده‌ها (دریافت)
- معرفی میهمان تک درس به سایر دانشگاه‌ها (دریافت)
- معرفی میهمان ترمی به سایر دانشگاه‌ها (دریافت)
- درخواست انتقال تؤام با تغییر رشته (دریافت)
- درخواست تغییر رشته‌ی داخلی (دریافت)
- تقاضای امتحان تک درس (معرفی به استاد) (دریافت)
- فرم مشاوره با استاد راهنما/مشاور جهت پیش ثبت‌نام (دریافت)
مرحله پژوهشی
 - فرم اخذ کارآموزی (دریافت)
- فرم گزارش هفتگی کارآموزی (دریافت)
- فرم ارزیابی نهایی کارآموزی (دریافت)
 - فرم تعریف و تصویب پروژه کارشناسی (دریافت)
- فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پروژه کارشناسی (دریافت)
تاریخ به روز رسانی:
1402/09/29
تعداد بازدید:
1649