امانت
یکی از بخش‌های پویا و فعال کتابخانه بخش امانت می‌باشد. کتاب‌های این بخش ترکیبی از کتاب‌های فارسی، لاتین و روسی است. از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در این بخش به مرحله‌ی اجرا درآمد تغییر سیستم جستجو از روش دستی به کامپیوتری بود که این حرکت سازنده باعث دگرگونی و تحول بسیار زیادی در کتابخانه شد، بطوری که مراجعه کنندگان به سهولت می‌توانند به منابع مورد نیاز خود دستیابی پیدا کنند و مشکلاتی که در گذشته با روش دستی با آن روبرو بودند مرتفع گردیده است. در این بخش کارهای زیر انجام می گیرد:
1- ثبت عضویت و اطلاعات دانشجویان و اساتید
2- امانت، تمدید، بازگشت و رزرو کتاب‌­ها
3- تسویه‌ی حساب اعضاء (کلیه‌ی دانشجویان)
4- چیدن کتاب‌ها و مرتب کردن قفسه‌ها
5- آماده‌سازی کتاب‌ها
6- پیگیری دیرکرد کتاب‌های اعضای دائم، اعضای موقت و اعضای طرح غدیر
7- وجین و لیست‌برداری کتاب‌های قدیمی و انتقال به مخزن
8- راهنمایی مراجعه‌کنندگان جهت جستجو در سایت کتابخانه و یافتن کتاب‌ها
جبران خسارت
1- چنانچه امانت گیرنده مواد امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید، موظف به تهیه و تحویل آن در کوتاه‌ترین مدت می‌باشد و تشخیص چگونگی امر برعهده‌ی مسئول کتابخانه می‌باشد.
2- در مورد آن دسته مواد امانتی که از خارج باید تهیه شوند، امانت گیرنده موظف است اصل آن مواد را به کتابخانه تحویل دهد.
3- چنانچه مواد امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج کشور) نایاب گردیده باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه کتابی را جایگزین نماید. در غیر اینصورت پرداخت جریمه به شرح ذیل خواهد بود:
  الف. کتاب و نشریات ادواری مطابق قیمت روز با ارز آزاد احتساب خواهد شد.
  ب. در مورد تعیین قیمت مواد سمعی و بصری و کتب و نشریاتی که قیمت آن‌ها مشخص نمی‌­باشد نظر کمیته و یا مسئول کتابخانه قابل قبول است.
  ج. تعیین میزان قیمت کتابی که از یک دوره باشد و به هیچ وجه قابل جایگزینی نباشد بایستی قیمت یک دوره‌ی کامـل آن با نرخ روز و در مورد کتاب‌های لاتین با ارز آزاد اخذ گردد.
4- تا زمانی که امانت گیرنده نسبت به جبران خسارت تا حصول به نتیجه پیگیری ننماید و مسئولین ذیربط را در جریان امر قرار ندهد از امانت گرفتن مواد محروم و از ثبت نام آن‌ها در ترم جلوگیری خواهد شد.
جریمه دیرکرد
1- برای کتب رزرو در مواقع عادی در برابر هر روز تأخیر مبلغ 20000 ریال اخذ می‌گردد.
2- چنانچه دانشجویی در سه نوبت مرتکب تأخیر شود که منجر به سه مرتبه پانچ کارت وی می‌باشد از گرفتن مواد کتابخانه‌ای به مدت یک ترم محروم خواهد شد.
3- برای کتاب در گردش به ازای هر روز مبلغ 10000 ریال دریافت می‌گردد.
4- در صورتیکه دانشجو با توجه به اعلام مکرر کتابخانه از عودت مواد امانتی خودداری نماید مراتب جهت انجام هرگونه اقدام مقتضی به معاونین آموزشی دانشکده و در مورد تخلف کارمند به واحد مربوطه گزارش خواهد شد.
5- تا روشن شدن وضعیت موارد دیرکرد از طرف استفاده کنندگان، کتابخانه از دادن هرگونه سرویس به این دسته از افراد خودداری خواهد نمود.
6- میزان جریمه هر سال یکبار تعیین و ابلاغ خواهد شد.
کتاب‌های در گردش
مدت امانت کتاب برای کادر آموزشی حداکثر یک ماه و برای دانشجویان پانزده روز است.
تبصره - با تشخیص مسئول کتابخانه در صورت لزوم مدت امانت را می‌توان تمدید نمود.
 
کتاب‌های رزرو
1- در هر زمان بیش از 3 جلد کتاب نمی‌توان به امانت گرفت ولی به تشخیص مسئول میز با توجه به کتاب‌های امانتی در گردش نزد دانشجو این رقم قابل تغبیر است.
2- کتاب‌های رزرو را حتی اگر به امانت باشند می‌توان رزرو نمود.
3- برخی از کتاب‌های رزرو بنابر تشخیص مسئول میز امانت و با هماهنگی مسئول کتابخانه و در موارد استثنایی حداکثر یک ساعت قبل از تعطیل شدن کتابخانه برای یک شب به امانت داده می‌شوند به شرط آن که کتاب در اولین ساعت شروع کار کتابخانه در روز بعد به کتابخانه تحویل داده شود. در هر صورت حداقل یک نسخه از کتاب در کتابخانه باقی می‌ماند.
مقررات مربوط به امانت
هنگام امانت گرفتن مواد کتابخانه ای باید کارت عضویت کتابخانه ارائه شود. مواد امانتی منحصراً به صاحب کارت امانت داده می‌شوند.
امانت و مخزن
براساس مفاد آیین‌نامه کتابخانه، دانشجویان به صورت رایگان مجاز به عضویت و استفاده از کتاب‌‌های طبقه‌بندی شده‌ی موجود در مخازن کتاب می‌باشند. مراجعان به کتابخانه با انتخاب منابع مورد نیاز خود از طریق ایستگاه‌های جستجو در بخش اطلاع‌رسانی، مشخصات کتاب ‌های خود (شامل شماره‌ی راهنما، عنوان و نام نویسنده) را به کارکنان مخازن کتاب ارائه داده و در صورت موجود بودن کتاب، از طریق بخش امانت و براساس ضوابط تعریف شده در نرم‌افزار امانت کتابخانه‌ی مرکزی، مجاز به امانت بردن،‌ تمدید و برگشت کتاب‌‌های خود می‌باشند.
کتب و وسایل زیر از کتابخانه خارج نمی‌­شوند:
- کتاب‌های نفیس و گرانبها
- کتاب‌های راهنما و مراجع
- پایان‌نامه‌ها و سمینارهای تحصیلی
- کتاب‌های رزرو به استثنای موارد ذکر شده
- وسایل سمعی و بصری
تأخیر
در صورتی که امانت گیرنده کتاب را به موقع نیاورد باید مبلغی را بابت دیرکرد کتاب به کتابخانه بپردازد. این مبلغ بر اساس “ آئین نامه استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه” روزی 10000 ریال در نظر گرفته شده است.
تاریخ به روز رسانی:
1402/07/24
تعداد بازدید:
771