خدمات فارغ التحصیلان
امور/فعالیت نرم افزار/سامانه   نام شرکت ادمین تلفن ایمیل
آموزشی گلستان - آموزشی https://golestan.kntu.ac.ir نوپرداز اصفهان خانم اکبری 84064455 asieh[at-sign]kntu.ac.ir
  وب سایت دانشگاه(درسا) https://kntu.ac.ir پاسکال سیستم آقای مشرفی 84064453 moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir
  پورتال دانشگاه http://portal.kntu.ac.ir نت رایز آقای مشرفی 84064453 moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir
  انتشارات-کتابفروشی https://press.kntu.ac.ir سینا وب آقای صالحی 88881052 libhs[at-sign]kntu.ac.ir
  پورتال مرکز رشد https://mgmroshd.kntu.ac.ir نوآوران توسعه وندا آقای علیپور 84064411 roshd[at-sign]kntu.ac.ir
  انتشارات-کتابفروشی