معرفي مركز فناوري اطلاعات

مركز فناوري اطلاعات دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي يكي از مديريتهاي معاونت پژوهشي دانشگاه، مسئول اجراي سياستهاي انفورماتيكي دانشگاه مي باشد. 

شرح وظايف و فعاليتهاي اين مركز شامل موارد زير است:

- ايجاد و نظارت بر بسترهاي ارتباطي با شبكه جهاني اينترنت بر بسترهاي امن مخابراتي و اتصال مراكز به دانشكده ها
- ارايه سرويس اينترنت از طريق
انتخاب Provider مناسب
- پيشنهاد و نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي مرتبط با IT

- نظارت بر مراكز كامپيوترهاي دانشگاه

- خريد تجهيزات شبكه اي و كامپيوتري دانشگاه
- نظارت بر امور كامپيوتري مرتبط با معاونت اداري مالي از قبيل سيستم حقوق و دستمزد
- همكاري با واحد هاي حوزه معاونت آموزشي در زمينه تسريع در امر ثبت نام و تهيه كارنامه هاي دانشجويان
- تهيه و طراحي سيستم هاي كامپيوتري مورد نياز جهت تشكيل بانك اطلاعات آموزشي، پژوهشي، اداري، پرسنلي و مالي دانشگاه
- مديريت وب سايت دانشگاه و دانشكده ها و تمامي مراكزي كه داراي وب سايت هستند
- نظارت بر خدمات آموزشي و پژوهشي مرتبط با فناوري اطلاعات جهت تامين منابع و درآمد براي دانشگاه
- بررسي مستمر در زمينه تعيين كدهاي مورد نياز و تهيه مجموعه هاي كد گذاري سيستم هاي آموزشي، پژوهشي، پرسنلي، اداري و مالي
برخي از خدمات اين مركز در حال حاضر عبارتند از:

- خدمات آموزشي از طريق اينترنت با سيستم آموزشي گلستان
- خدمات پژوهشي از طريق اينترنت با سيستم پژوهشي گلستان
- ايجاد پست الكترونيك براي اساتيد و كارمندان
- ايجاد پست الكترونيك براي دانشجويان  فرم ثبت نام Online
- ايجاد وب سايت شخصي براي اساتيد  راهنماي ايجاد
- ايجاد زير سايت با مديريت محتوي براي گروهها و نشريات علمي، آزمايشگاهها و ساير بخشهاي دانشگاه براي درخواست وب سايت تقاضاي كتبي خود را به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال (ايميل) فرماييد.
- ايجاد نام دامنه (Sub-Domain) اختصاصي تحت نام دانشگاه براي مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاه هاي دانشگاه  براي درخواست ايجاد نام دامنه اختصاصي لطفا درخواست خود را بصورت كتبي براي معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال فرماييد.
- ارايه ويروس ياب ها و فايلهاي بروز رساني (براي كاربران دانشگاه)  درگاه ورودي
- سرويس پردازش موازي، اساتيد و دانشجوياني كه با همكاري اساتيد درخواست استفاده از سرويس پردازش موازي دانشگاه را دارند مي توانند براي توضيحات بيشتر به  https://hpc.kntu.ac.ir مراجعه كنند.
- سرويس سرقت ادبي: در اين سرويس برنامه فايل متني را از شما دريافت و سعي مي كند مشابهاتي كه عينا در متن از مقالات و مطالب ديگر آمده است را شناسايي و ارايه كند. براي استفاده به اين لينك مراجعه كنيد.

ساير خدمات مركز فناوري اطلاعات را مي توانيد در ليست خدمات ملاحظه فرماييد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
31064
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.