آئین‌نامه و دستورالعمل
- آئین‌نامه‌ اجرایی آموزش در مقطع دکتری/ ورودی‌های 98 و بعد (دریافت)
- شیوه نامه‌ اجرایی دوره‌ دکتری/ ورودی‌های 95 و بعد (دریافت)
- دستورالعمل اجرایی دوره‌ دکتری/ ورودی‌های 93 و بعد (دریافت)
- دستورالعمل اجرایی دوره‌ دکتری/ورودی‌های 89 و بعد (دریافت)
- دستورالعمل اجرایی دوره‌ دکتری/ ورودی 88 (دریافت)
- دستورالعمل اجرایی دوره‌ دکتری/ ورودی‌های 87 و قبل (دریافت)
- دستورالعمل اجرایی دوره‌ دکتری پژوهش محور (دریافت)
- آئین نامه‌ پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویی (دریافت)
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/24
تعداد بازدید:
1179