راهنمای پایان‌نامه
- راهنمای همانندجویی و ثبت پیشنهادیه و پایان‌نامه در ایرانداک (دریافت)
- راهنمای گام به گام همانندجویی (دریافت)
- راهنمای دریافت نسخه الکترونیکی پایان‌نامه/رساله (دریافت)
- راهنمای تدوین پایان‌نامه/سمینار (دریافت)
- قالب تدوین پایان‌نامه/word (دریافت)
- قالب تدوین پایان‌نامه/pdf (دریافت)
در تهیه‌ی تمامی گزارش‌ها باید از Microsoft Word 2007-2013 استفاده شود. همچنین استفاده از نرم‌افزار mathtype در نوشتن فرمول‌ها مجاز نیست.
 - فیلم آموزشی Endnote-1 (مشاهده)
- فیلم آموزشی Endnote-2 (مشاهده)
- فیلم آموزشی Footnote (مشاهده)
- فیلم آموزشی Gridlines (مشاهده)
- فیلم آموزشی Headings (مشاهده)
- فیلم آموزشی Numbering (مشاهده)
- فیلم آموزشی Styles (مشاهده)
- فیلم آموزشی Mendeley (مشاهده)
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/27
تعداد بازدید:
1207