آیروپیشرانش
مدیر گروه: دکتر سیدمهدی شیخ‌الاسلام نوری
گروه آیروپیشرانش دانشکده‌ی مهندسی هوافضا همزمان با تأسیس این دانشکده تأسیس شده است. اگرچه قبل از تشکیل این گروه مجوز راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد آیرودینامیک و پیشرانش در سال 1379 دریافت شده بود ولی با تشکیل این گروه دو گرایش مذکور رشد کمی و کیفی قابل توجهی پیدا کردند. در سال 1385 با پذیرش دانشجوی کارشناسی این گروه فعالیت خود را در حوزه‌های تخصصی در زمینه‌ی تدریس و تحقیق در دوره‌ی کارشناسی را در دستور کار خود قرار داد. در سال 1387 مجوز پذیرش دانشجوی دکتری پیشرانش از وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت شد و همزمان در همان سال مجوز پذیرش دکتری مشترک هوافضا با دانشگاه ماتی روسیه در گرایش‌های آیرودینامیک و پیشرانش دریافت شد. در حال حاضر این گروه دارای پژوهشکده و آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی زیر می‌باشد:
4- آزمایشگاه پردازش موازی
اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی در بخش آیرودینامیک
اعضای هیأت علمی در بخش پیشرانش
- دکتر سیدمهدی شیخ‌الاسلام نوری
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/15
تعداد بازدید:
9748