دینامیک پرواز و کنترل و مهندسی فضایی
مدیر گروه: دکتر مرتضی طایفی
گرایش دینامیک پرواز و کنترل به بررسی، تحلیل و طراحی دینامیک و کنترل سیستم‌های مختلف هوافضایی می‌پردازد. کلمات کلیدی هدایت، کنترل و ناوبری جزء اصلی این گرایش محسوب می‌شوند. این گرایش از دیدگاه وسعت موضوعات و تنوع آن‌ها جزء گرایش‌های منحصر به فرد در رشته‌ی هوافضا و حتی سایر دوره‌های کارشناسی ارشد محسوب می‌گردد. دانشجویان کارشناسی ارشد این گرایش می‌بایست توانمندی تحلیل، مدل‌سازی و طراحی سیستم‌های هدایت، ناوبری و کنترل را داشته باشند. به همین تناسب و بر مبنای نیازمندی صنایع هوافضا، گرایش دینامیک پرواز و کنترل به یکی از ضروری‌ترین شاخه‌ها در عرصه‌ی طراحی و تحلیل سیستم‌های هوافضایی تبدیل شده است. در حال حاضر این گروه دارای پژوهشکده و آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی زیر می‌باشد:
اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی در بخش دینامیک پرواز و کنترل
اعضای هیأت علمی در بخش مهندسی فضایی
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/03
تعداد بازدید:
14234