تماس با انجمن
خانم منصوره آب‌نیکی (عضو هیأت اجرایی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه)
تلگرام:
پست الکترونیک: aerospace.alumni(at)kntu.ac.ir 
دکتر غلامحسین پوریوسفی (عضو هیأت مدیره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشکده مهندسی هوافضا)
تلفن: 73064227
پست الکترونیک: pouryoussefi(at)kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/03
تعداد بازدید:
711