آئین‌نامه و دستورالعمل
- آئین‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی پیوسته/ورودی‌های سال 97 و بعد (دریافت)
- آئین‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی پیوسته/ورودی‌های سال‌های 94، 95 و 96 (دریافت)
- آئین‌نامه‌ی آموزشی دانشجویان کارشناسی/ورودی‌های سال‌های 91، 92، 93 (دریافت)
- آئین‌نامه‌ی آموزشی دانشجویان کارشناسی/ورودی‌های سال‌های قبل از 91 (دریافت)
- آئین‌نامه‌ی مهمانی و انتقال (دریافت)
- آئین‌نامه‌ی دوره‌های کهاد دانشگاه (دریافت)
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/24
تعداد بازدید:
1063