دانشجو: حسین اتحادی، استاد راهنما: دکتر حامد علی‌صادقی، تاریخ دفاع: 1402/06/22
عنوان رساله: توسعه روش میانیابی اصلاح جرمی برای بررسی قابلیت روش صفحه‌ی عملگر در شبیه‌سازی ایرفویل‌های نوسان کننده
  
دانشجو: حسین اتحادی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر حامد علی‌صادقی
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر رضا ابراهیمی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر عباس ابراهیمی
- دکتر غلامحسین پوریوسفی (دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی)
- دکتر مسعود دربندی (دانشگاه صنعتی شریف)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حسن کریمی مزرعه‌شاهی
 
 
تاریخ: 1402/06/22
ساعت: 17:00
مکان: سالن دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
تعداد بازدید:
511
تاریخ:
1402/06/21