فيلم دانشكده
1396/08/06

  • فيلم معرفي دانشكده فيلم معرفي دانشكده
   فيلم معرفي دانشكده
   
   

   دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

  دانشكده مهندسي هوافضا

  بزرگراه شهيد زين‌الدين شرق، خروجي احسان،

  آخرين دوربرگردان به سمت غرب، بلوار دانشگاه

  صندوق پستي: 3381-16765

  كدپستي: 83911-16569

  تلفن: 77791044 

  Email: aerospace@kntu.ac.ir 

  كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.