فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 676 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آناهیتا حاتمی روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 راس ساعت 16:00 1402/03/02
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم میری روز یکشنبه 1402/03/07 راس ساعت 14:00 1402/03/01
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه سادات هاشمی روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 راس ساعت 14:00 1402/01/28
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای علی غلامرضا روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 10:00 1401/11/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه یگانه دیزج ور روز یکشنبه 1401/11/30 راس ساعت 13:30 1401/11/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کامیار حسن پور روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 11:00 1401/11/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا عزیزی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 8:00 1401/11/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین رجبی گورندانی روز دوشنبه 1401/11/24 راس ساعت 13:00 1401/11/23
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم فهیمه یوسفی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 15:00 1401/11/16
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید ساسان بابایی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 9:00 1401/11/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوروزی کهتویی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 9:00 1401/11/16
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم طاهره قائمی راد روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت 13:00 1401/11/11
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد طبسی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 13:00 1401/11/11
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای ارسلان قربانیان روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 10:00 1401/11/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم فاطمه نوری الموتی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 16:00 1401/11/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای وحید هاشمی روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت 17:00 1401/11/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای سهیل زاغیان روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 15:30 1401/11/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر روستایی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 13:30 1401/11/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرین عسگری روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس ساعت 16:00 1401/11/11
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مژده ابراهیمی کیا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 13:00 1401/11/10
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>