فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 707 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم کرمی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 7:30 1402/06/20
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر علیزاده روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 9:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا زنگنه روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 8:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم چگینی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 14:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه خرم دل روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 14:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم تانیا منصور فلاح روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 16:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد نجاری الموتی روز چهار شنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 10:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید رسول موسوی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 8:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سهند نعمتی روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 15:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید ایزانلو روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 16:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کیمیا نوروزی روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 10:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس معتضدیان روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت10:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ندا زارعی روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 راس ساعت 10:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه سادات حسینی روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 راس ساعت 8:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا توکلی روز چهار شنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 8:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم دانا سعیدی روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 8:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد جمالی روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 راس ساعت 10:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی دازی روز چهار شنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 13:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عماالدین همتی روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 راس ساعت 8:00 1402/06/18
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید رحمانی روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 راس ساعت 16:00 1402/06/18
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>