فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 665 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم طاهره قائمی راد روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت 13:00 1401/11/11
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد طبسی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 13:00 1401/11/11
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای ارسلان قربانیان روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 10:00 1401/11/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم فاطمه نوری الموتی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 16:00 1401/11/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای وحید هاشمی روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت 17:00 1401/11/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای سهیل زاغیان روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 15:30 1401/11/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر روستایی روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 13:30 1401/11/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای آرین عسگری روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس ساعت 16:00 1401/11/11
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مژده ابراهیمی کیا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 13:00 1401/11/10
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای محسن رشیدیان روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 10:30 1401/11/10
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای حسین بهادری زاده روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 13:00 1401/11/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسیم نخجیری روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 13:00 1401/11/10
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای بهنام اصغری بیرامی روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس ساعت 13:00 1401/11/08
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای علیرضا طاهری دهکردی روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 13:30 1401/11/08
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای سید دانیال عبدالهی اسکندر روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت 15:00 1401/11/08
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سهند طاهرمنش روز یکشنبه 1401/11/16 راس ساعت 8:30 1401/11/08
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده مصلی طبری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 راس ساعت 10:00 1401/11/01
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا بهاری سجهرود روز شنبه مورخ 1401/11/01 راس ساعت 10:30 1401/10/26
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فتاح المنان نجف آبادی روز یکشنبه مورخ 1401/10/11 راس ساعت 15:00 1401/10/03
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمود پیروزنیا روز سه شنبه 1401/09/08 راس ساعت 16:00 1401/09/02
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>