فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 722 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا رضایی روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 راس ساعت 15:00 1402/11/28
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ارسلان کهن خاکی روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 15:30 1402/11/25
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد نادرنیا روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 راس ساعت 13:00 1402/11/24
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امیدرضا عباسی روز چهارشنبه مورخ1402/11/25 راس ساعت 14:00 1402/11/23
جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه مجنون حسینی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 16:00 1402/11/22
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد ساجدی زاده روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 13:00 1402/11/22
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثمین امینی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 16:00 1402/11/22
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی بهجتی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 14:00 1402/11/22
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید احسان صابری زاده روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 10:30 1402/11/22
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید علی احمدی روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 13:30 1402/11/15
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی کبیراقدام روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 12:30 1402/11/15
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره حسن زاده خنکدار روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 راس ساعت 8:00 1402/11/15
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد باقر راسخ روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 راس ساعت 16:00 1402/11/14
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مرضیه قاسمی مبارکی روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 راس ساعت 12:30 1402/11/04
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مینا کریمی روز دوشنبه مورخ 1402/10/11 راس ساعت13:00 1402/09/27
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم کرمی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 7:30 1402/06/20
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیلوفر علیزاده روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 9:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا زنگنه روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 8:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم چگینی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 14:00 1402/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه خرم دل روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 14:00 1402/06/19
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>