جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید احسان صابری زاده روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 10:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید احسان صابری زاده با عنوان "اولویت بندی مسیر های  پیشنهادی دوچرخه سواری با استفاده از GIS و روش های MCDM(مطالعه موردی شهر قم) " با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری سقزلو روز  شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 10:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/22
تعداد بازدید:
583
منبع: