تعریف گروه
گروه مهندسي ژئودزي 

هسته ي اوليه ي اين گروه از گروه نقشه برداري دانشكده عمران كه در سال 1384 به دانشكده نقشه برداري ارتقاء يافت شكل گرفت. به تدريج با جذب اعضاي هيات علمي جديد و با بازنشسته شدن تعداد زيادي از اعضاي هيات علمي قديمي اين گروه تحولات زيادي در آن به وقوع پيوست. اين گروه مهندسي بخش عمده اي از فعاليت هاي آموزشي دانشجويان مقطع كارشناسي مهندسي نقشه برداري را عهدار بوده و پرسابقه ترين گروه آموزشي اين دانشكده در مقطع تحصيلات تكميلي است.
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/06
تعداد بازدید:
11026