جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه مجنون حسینی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 16:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه مجنون حسینی با عنوان "طبقه بندی نوع کشت اراضی کشاورزی با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره ای  نوری سنتینل-2 و لندست 8و9" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 16:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/22
تعداد بازدید:
262
منبع: