جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم کرمی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 7:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم کرمی با عنوان "بهینه سازی شبکه تداخلنما در الگوریتم SBAS و بررسی نتایج آن دربرآورد فرونشست " با راهنمایی جناب آقای دکتر یاسر مقصودی مهرانی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 7:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/06/20
تعداد بازدید:
440
منبع: