جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره حسن زاده خنکدار روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 راس ساعت 8:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره حسن زاده خنکدار با عنوان "تعیین موقعیت در فضای داخل با بهره گیری از فناوری SLAM و حسگرهای همراه" با راهنمایی جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 راس ساعت 8:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/15
تعداد بازدید:
296
منبع: