جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم چگینی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم چگینی  با عنوان "برآورد بخار آب قابل بارش با استفاده از روش کمترین مربعات ماشین بردار پشتیبان" با راهنمایی جناب آقای دکتر بهزاد وثوقی روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/06/19
تعداد بازدید:
3241
منبع: