جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد باقر راسخ روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 راس ساعت 16:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد باقر راسخ با عنوان "بازتخصیص کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از  نظریه بازی" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد کریمی روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 راس ساعت 16:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/14
تعداد بازدید:
348
منبع: