جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی کبیراقدام روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 12:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی کبیراقدام با عنوان "طبقه بندی عملکرد باغات پسته با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی باینری در داده های سنتینل 2" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی حسینی نوه روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 12:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/15
تعداد بازدید:
335
منبع: