جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد ساجدی زاده روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سجاد ساجدی زاده با عنوان "متراکم سازی ابرنقاط حاصل از تکنیک  پراکنش گرهای دائمی تداخل سنجی راداری درمناطق شهری با استفاده از شبکه های عصبی یادگیری عمیق" با راهنمایی جناب آقای دکتریاسر مقصودی مهرانی روز شنبه مورخ 1402/11/28 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/22
تعداد بازدید:
470
منبع: