جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه خرم دل روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه خرم دل با عنوان "تحلیل همبستگی متعارف بخار آب قابل بارش حاصل از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی" با راهنمایی جناب آقای دکتر یزدان عامریان روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/06/19
تعداد بازدید:
2371
منبع: