جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مینا کریمی روز دوشنبه مورخ 1402/10/11 راس ساعت13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مینا کریمی با عنوان"استخراج عملکرد محل بر اساس تحلیل محتواهای متنی کاربر تولید" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری سقزلو روز دوشنبه مورخ 1402/10/11 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/09/27
تعداد بازدید:
382
منبع: