جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد نادرنیا روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد نادرنیا با عنوان "طراحی و پیاده سازی فرایند استخراج،تبدیل و بارگزاری  برای اطلاعات مکانی مردم گستر(مطالعه موردی گردشگری)" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا ملک روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/24
تعداد بازدید:
589
منبع: