تجهيزات آزمايشگاه
 

رديف

نوع دستگاه

نام تجاري دستگاه

شركت سازنده

مشخصات فني

1

تحليلگر شبكه

ZVA 40

Rohde & Schwarz

4 دهانه

بازه فركانسي: MHz 10 تا GHz 40

2

تحليلگر شبكه

ZVL

Rohde & Schwarz

2 دهانه

بازه فركانسي: KHz 9 تا GHz 5/13

بازه ديناميكي: dB 115

3

اتاق تشديد پژواكي

RTS60

Bluetest

اتاق با قابليت تست ترمينال‌هاي بي‌سيم

4

توان سنج

NRP2

Rohde & Schwarz

بازه فركانسي: DC تا GHz 110

بازه ديناميكي: dBm 67- تا dBm 45+

5

سنتزكننده فركانس

HM8135

Rohde & Schwarz

بازه فركانسي: Hz 1 تا GHz 3

توان خروجي: dBm 127- تا dBm 13+

رزولوشن فركانسي: Hz 1

6

تحليلگر طيف

HMS3010

Rohde & Schwarz

بازه فركانسي: KHz 100 تا GHz 3

بازه ديناميكي: dBm 114- تا dBm 20+

7

اسيلوسكوپ

HMO3524

Rohde & Schwarz

4 كاناله

فركانس نمونه برداري: GSa/s 4

بازه فركانسي: DC تا MHz 350

8

منبع تغذيه

HMP4040

Rohde & Schwarz

4 كاناله

توان: KW 384

9

تستر راديويي

CMU 200

Rohde & Schwarz

3GPP WCDMA (FDD)

3GPP HSPA

GSM/GPRS/EDGE

GSM-R

10

SDR

USRP N210

Ettus

 

11

پروب اندازه‌گيري امواج الكتوكغناطيسي

NARDA-NBM-550

Narda Safety Test Solutions

بازه فركانسي: MHz 3 تا GHz 18

GPS

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/23
تعداد بازدید:
662
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.