آخرین اخبار
با حکم رییس دانشگاه، دکتر بهزاد وثوقی به سمت "مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت " دانشگاه منصوب شد.
1400/09/09
با حکم رییس دانشگاه، دکتر رضا کرمی محمدی به سمت "مدیر دفتر طرح و برنامه" دانشگاه منصوب شد.
1400/09/09
خبرنامه شماره هفتاد و نه (آبان 1400 ) منتشر شد
1400/09/03
با حکم رییس دانشگاه، دکتر علیرضا صالحی به سمت "معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی" دانشگاه منصوب شد.
1400/09/02
دستاوردهای پژوهش
دستاوردها، وبینارها و برگزیدگان پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
1400/09/07
قابلیت استفاده از ربات طراحی شده در آموزش جراحی های کاتاراکت و ویترکتومی و جراحی های مشابه
1400/08/30
استخراج مدل غیرخطی کانال فیبرنوری برای سیگنا لهای مخابراتی QAM جهت استفاده در شبکة مخابراتی
1400/08/09
تشخیص مشکلات عملکردی مغز در مراحل مختلف رشد و در سریعترین زمان ممکن بسیار مهم است
1400/08/09
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.