• 1402/10/26
آزمایشگاه سنجش کیفیت ترمینال های سیار با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سال 1389 شروع به شکل گرفتن کرد. این فرایند با تامین سایر تجهیزات و نهایتا موافقت مرکز تحقیقات مخابرات در سال 1393 به اتمام رسید. هدف اولیه این آزمایشگاه تست و کیفیت سنجی ترمینال های مورد استفاده در شبکه های ارتباط سیار است. با این وجود با تجهیز آزمایشگاه به دستگاه های دیگری چون پروب های اندازه گیری میدان، تحلیل گر های شبکه و طیف و مولد سیگنال سایر فعالیت های پژوهشی و خدمات اندازه گیری نیز انجام می شود. تیم آزمایشگاه همزمان پروژه های پژوهشی و خدمات اندازه گیری مختلفی را برای صنعت کشور انجام می دهد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.