كاركنان

 

 معاون پژوهشی دانشکده


      دکتر علی خادم

         تلفن: 84062245

         دورنگار: 88462066

    پست الکترونیکی: alikhadem[AT]kntu.ac.ir
 
 
  

                                                                       معاونت پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

عکس

 

 

دکتر علی خادم

 

 

 

معاون پژوهشی

 

 

84062245

 

 

 

alikhadem[AT]kntu.ac.ir

 

 

ابوالحسن کریم پور

 

 

مسئول دفتر معاونت پژوهش

 

 

84062245

 

 

karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

 

نرگس ملکی

 

 

کارشناس دفتر پژوهش

 

84062245 84062377


 

 

 

maleki[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

                                                  ارتباط با صنعت

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

 عکس

 

 دکتر محمد علی سبط

 

 مدیر ارتباط با صنعت

 

84062245

 

sebt[AT]kntu.ac.ir

 

ابوالحسن کریم پور

 

کارشناس ارتباط با صنعت

 

84062232

84062245

 

karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

 

 

                                                         کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

عکس

 

 مرتضی اسکندری

 

مدیر کتابخانه

 

84062333-334-335

 

 eskandari[AT] eetd.kntu.ac.ir

 

 
مامک فرجام پور

 

 
کارشناس کتابدار

 

 
84062334

 

 
farjampour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

محمد حیدری آزاد

 

کارشناس کتابدار

 

 84062333

 

 heydari[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

                                                            مرکز فناوری اطلاعات

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

نشانی پست الکترونیکی

عکس

فرزانه زریوار

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات

88462232

f.zarivar[AT]alborz.kntu.ac.ir

 

فرناز موحدی

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات

84062162

movahedi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

علیرضا محمدی

 کارشناس مرکز فناوری اطلاعات84062169
 a.mohammadi[AT]eetd.kntu.ac.ir 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/01/27
تعداد بازدید:
18993
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.