گروه مهندسي قدرت

 

آزمايشگاههاي آموزشي گروه قدرت 

 نام آزمايشگاه نام سرپرست

 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1

 دكتر عباس زاده

 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 2

 دكتر عباس زاده

 دكتر رضي كاظمي

 دكتر بطحائي

 آزمايشگاه عايق ها و فشار قوي

 دكتر اكبري ازيراني

 آزمايشگاه ماشين هاي مخصوص

 دكتر اردبيلي

 آزمايشگاه رله و حفاظت

 دكتر امرايي

 دكتر گلكار

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/19
تعداد بازدید:
7669
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.