جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شاهو مسعودی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شاهو مسعودی با عنوان "مکانیابی نیروگاه  ترکیبی  بادی-خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره"با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری سقزلو روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/22
تعداد بازدید:
146
منبع: