جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پویا رادکیا روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 11:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پویا رادکیا با عنوان"مدلسازی وقوع حوادث ترافیکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و داده های خط سیر" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد طالعی روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 11:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/19
تعداد بازدید:
256
منبع: