جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بابک ربیعی گودرزی روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 راس ساعت 11:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بابک ربیعی گودرزی با عنوان"تحلیل روش های قطعه بندی تاج درختان بلوط زاگرس در رویشگاه های متنوع  با استفاده از یادگیری عمیق و داده های پهپاد" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی حسینی نوه روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 راس ساعت 11:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
111
منبع: