جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر فرمانی فرد روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 15:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر فرمانی فرد با عنوان"پیشبینی حرکت طوفان های حاره ای  با استفاده از روش های یادگیری عمیق و اطلاعات زمینه ای" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر آل شیخ روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 15:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
105
منبع: