جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان طاهری روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان طاهری با عنوان"تشخیص تغییرات عارضه مبنا با استفاده ازتصاویر پلاریمتری SAR با قدرت تفکیک مکانی بالا" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمود رضا صاحبی روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
154
منبع: