جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا بهرامی مهتاج روز شنبه مورخ 1401/06/19 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا بهرامی مهتاج با عنوان"بازیابی پارامترهای سطح خاک با استفاده از بهینه سازی  مدلهای بازپراکنش  سار و داده های با پیکربندی یگانه" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمودرضا صاحبی روز شنبه مورخ 1401/06/19 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/15
تعداد بازدید:
111
منبع: