جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای عابد بشردوست روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 9:00
دفاع
بدیونوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای عابد بشردوست با عنوان"مدلسازی مکانی زمانی آلودگی هوا به کمک شبکه های عصبی خود رمز گذار عمیق" با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد سعدی مسگری سقزلو روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 9:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/14
تعداد بازدید:
114
منبع: