مراحل درخواست خروج اموال به خارج از دانشکده

مراحل درخواست خروج اموال به خارج از دانشکده

 

چنانچه به هر دلیلی (مثل تعمیر، شرکت در نمایشگاه و ...) قصد خروج اموال از دانشکده را دارید لطفاً مطابق مراحل زیر اقدام کنید.

1-      ابتدا درخواست مربوط به خروج اموال را به مسئول دفتر ریاست دانشکده تحویل نمایید.

2-      پس از تأیید درخواست توسط ریاست یا معاون اداری مالی دانشکده، درخواست شما برای امین اموال دانشکده ارسال می‌شود.

3-      امین اموال دانشکده فرم مربوط به خروج اموال را با توجه به درخواست رسیده تکمیل و امضا می‌کند.

4-      پس از تأیید درخواست توسط معاون اداری مالی دانشکده، فرم درخواست باید توسط مدیر حراست دانشکده تأیید و امضاء شود.

5-      فرم مربوطه تحویل نگهبانی می‌شود تا زمان برگشت اموال، در دفتر نگهبانی نگهداری می‌شود.

6-      هنگام برگرداندن اموال به دانشکده، موضوع را به نگهبانی اطلاع می‌دهید تا فرم مربوطه از لیست موجود خارج شود.  

 

 

کارشناس: سرکار خانم والی

داخلی: 250

ایمیل: eehead[AT]eetd.kntu.ac.ir

کارشناس: جناب آقای کریم پور

داخلی: 232

ایمیل: karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

Review:
1444
Date:
1400/02/18