مدیر فرهنگی

 

 مدیر فرهنگی پردیس سید خندان


 دکتر محمد هادی علائیان

   تلفن: 84062413

    پست الکترونیکی: m.alaeiyan[AT]kntu.ac.ir

    پست الکترونیکی: farhangi[AT]ee.kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/03
تعداد بازدید:
7589