مدیر فرهنگی

 

 مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی برق


      دکتر محمدرضا طولابی

         تلفن: 203-84062450

          پست الکترونیکی: toulabi[AT]kntu.ac.ir

    پست الکترونیکی: farhangi[AT]ee.kntu.ac.ir
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/31
تعداد بازدید:
5055