معاونت اجرایی و پشتیبانی
 
 
 معاون اجرایی و پشتیبانی پردیس سید خندان

مهندس رسول دلیر روی فرد

تلفن: 84062251

دورنگار: 88462066

پست الکترونیکی: dfard[AT]kntu.ac.ir
 
 
 معرفی افراد:

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

عکس

عادل نوری

مسئول انبار

84062205

nouri[AT]ee.kntu.ac.ir

 

 

 
ابوالحسن کریم پور

 

 
امین اموال

 

 
84062245
 

 

 
karimpour[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

حمید زیدآبادی

تأسیسات شرکتی

84062153

zeidabadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

عبدالله پهلوانی

تأسیسات شرکتی

84062153


 

جواد خوانین زاده

 84062334
 
 نرگس والی
مسئول دفتر ریاست دانشکده
 84062250  
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/02
تعداد بازدید:
26669