درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات‌علمی

درخواست مرخصی بدون حقوق اعضای هیات‌علمی

 

مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، اعضای هیات علمی مطابق موارد بیان شده در فصل هشتم آیین نامه، ماده 89 و 90 اعضاء محترم هیئت‌علمی می‌توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

1.      ابتدا می‌بایست درخواست مرخصی خود را از طریق سیستم فراگستر جهت طرح در جلسه گروه برای مدیرگروه ارسال کنید.

2.      درخواست مرخصی پس تأیید در جلسه گروه توسط مدیرگروه، در شورای دانشکده مطرح و بررسی می‌شود.

3.      پس از تأیید مرخصی در شورای دانشکده، درخواست مرخصی افراد به همراه نامه توسط معاونت اداری مالی دانشکده، برای معاونت اداری مالی دانشگاه ارسال می‌شود.

 

نکته مهم:

·         خواهشمند است آیین‌نامه را مطالعه کنید.

·         درخواست استفاده از مرخصی خود را از طریق سیستم فراگستر (یا هر سیستم اداری موجود) برای مدیرگروه مربوطه ارسال کنید.

·         عضو رسمی مؤسسه به‌استثنای مشمولان تبصره «3» ماده 73 آیین‌نامه مذکور، در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و موافقت مقام مسئول می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ماده «90» از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

·         عضو پیمانی در موارد ضروری و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه لطمه نزند، صرفاً در مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق، حداکثر به مدت 4 ماه خواهد بود.

·         عضو رسمی قطعی مؤسسه می‌تواند در طول مدت خدمت خود با موافقت واحد سازمانی ذی‌ربط و تأیید بالاترین مقام مسئول مؤسسه، حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. در صورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی در رشته مربوط به شغل وی باشد، این مدت با تصویب هیئت‌امنا تا دو سال قابل‌افزایش خواهد بود. درهرحال مجموع مرخصی بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال می‌باشد.

·         شمول مفاد این ماده در خصوص اعضای رسمی آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدون حقوق (تا سقف 3 سال) منوط به اخذ مجوز از هیئت‌امنای مؤسسه خواهد بود.

·         بانوان عضو رسمی که همسر آنان به‌واسطه حکم رسمی دستگاه‌های اجرایی در مأموریت خارج از کشور بسر می‌برند، می‌توانند تا پایان مأموریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت 5 سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

·         مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمی‌گردد. مگر آن که با موافقت مؤسسه و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط، کسورات بازنشستگی به طور کامل از سوی عضو پرداخت گردد

·         مدت مرخصی بدون حقوق عضو برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های موردنیاز مؤسسه مشروط به اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از سوی عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می‌شود.

کارشناس: سرکار خانم والی

داخلی: 250

ایمیل: eehead[AT]eetd.kntu.ac.ir


 

 

Review:
1534
Date:
1400/02/18