تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

اعضا محترم هیات‌علمی رسمی آزمایشی جهت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی لطفاً به نکات ذیل توجه داشته باشید:

1-مدت توقف در دوره پیمانی حداکثر 5 سال است.

2-قبل از اتمام دوره، عضو هیئت‌علمی می‌بایست طی نامه‌ای به دانشکده برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی درخواست نماید.

3-کسب درجه دانشیاری برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی الزامی است.

4-پیرو دستورالعمل ابلاغی، گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت برای اعضای هیئت‌علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز می‌کنند، جهت تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی یا از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی الزامی است.

5-درصورتی‌که عضو هیات‌علمی رسمی آزمایشی موفق به اخذ درجه دانشیاری نشود و یا فرصت مطالعاتی صنعتی را نگذرانده باشد و سقف مجاز توقف در دوره رسمی آزمایشی سپری شود، لازم است درخواست اخذ مجوز برای سنوات اضافی به دفتر هیئت اجرایی جذب ارسال شود. برای این منظور می‌بایست پرونده ارتقاء بدون امتیازدهی کمیته منتخب، به همراه درخواست تمدید سنوات از طریق دانشکده به دفتر هیئت اجرایی جذب ارسال شود.

 

نکات مهم:

·         فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

https://www.kntu.ac.ir/page-Jazb9904/FA/57/form/pId6686

·         آیین‌نامه و فرم­های مربوط به ارتقاء

https://www.kntu.ac.ir/page-Template311/FA/23/form/pId1491

 

 

 

کارشناس: سرکار خانم والی

داخلی: 250

ایمیل: eehead[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

 
Review:
1692
Date:
1400/02/01