تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

 

اعضا محترم هیات‌علمی پیمانی جهت تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی لطفاً به نکات ذیل توجه داشته باشید:

1-مدت توقف در دوره پیمانی حداکثر 5 سال است.

2-قبل از اتمام دوره (یک سال مانده به اتمام دوره)، عضو هیئت‌علمی می‌بایست تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را به همراه پرونده تبدیل وضعیت و مستندات آن به دفتر ریاست دانشکده تحویل دهد.

3-برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، کسب 80% امتیاز دانشیاری با در نظر گرفتن ضوابط مندرج در دستورالعمل هیئت اجرایی جذب دانشگاه  الزامی است.

4- پیرو دستورالعمل ابلاغی، گذراندن فرصت مطالعاتی در صنعت برای اعضای هیئت‌علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی خود را آغاز می‌کنند، جهت تغییر وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی الزامی است.

5-درصورتی‌که عضو هیئت‌علمی پیمانی امتیاز لازم را کسب نکند و سقف مجاز توقف در دوره پیمانی سپری شود، لازم است درخواست اخذ مجوز برای سنوات اضافی به دفتر هیئت اجرایی جذب ارسال شود. برای این منظور می‌بایست پرونده تبدیل وضعیت به همراه درخواست تمدید سنوات از طریق دانشکده به دفتر هیئت اجرایی جذب ارسال شود.

نکات مهم:

·         فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

https://www.kntu.ac.ir/page-Jazb9904/FA/57/form/pId6685

·         آیین‌نامه تمدید قرارداد اعضای هیئت‌علمی پیمانی

https://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_57/File/new1.pdf

 

 

کارشناس: سرکار خانم والی

داخلی: 250

ایمیل: eehead[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

Review:
1525
Date:
1400/02/01