ماده 20

دانشجوی دوره ­های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته می­تواند در صورت دارا بودن شرایط زیر «در همان دانشگاه» و در صورت موافقت دانشگاه، مشروط به امکان ادامه تحصیل در «سنوات مجاز باقیمانده»، رشته تحصیلی خود را تغییر دهد.

1.      نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی­ربط از نمره خام آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته /گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش (با تایید سازمان سنجش آموزش کشور)، کمتر نباشد.

2.      ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

3.      حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحدهای درسی دوره را گذرانده باشد.

4.      دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط یک بار می­تواند با رعایت ضوابط تغییر رشته دهد.

5.      موافقت شوراهای دانشکده‌های مبداء و مقصد و تأیید شورای آموزشی دانشگاه

6.      وجود رشته-گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه محل تحصیل

7.      دانشجویانی که حد نصاب نمره رشته-گرایش موجود در دانشگاه را مطابق کارنامه سازمان سنجش کسب ننموده باشند می­توانند در صورتیکه شرایط آیین ­نامه تغییر رشته داخلی را داشته باشند، تا پایان نیمسال دوم تحصیلی برای تغییر رشته-گرایش اقدام نمایند.

8.      انتقال و مهمان نیمسالی دانشجویان از/ به دانشگاه‌های دیگر مطابق آیین‌نامه انتقال و مهمان که به تصویب شورای آموزشی دانشگاه و شورای دانشگاه رسیده است، انجام می‌شود.

تبصره 1. تغییر رشته یا گرایش در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، فقط در رشته­ ها یا گرایش­های همان مجموعه امتحانی مجاز است.

تبصره 2. در صورت تغییر رشته، معادل­ سازی دروس مطابق با ضوابط ماده 12 این آیین نامه قابل انجام است

تبصره 3. تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره تحصیلی از طریق بدون آزمون (پذیرش با سوابق تحصیلی) باشد به رشته­ هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد (پذیرش با آزمون)، ممنوع است.

تبصره 4. انتقال توأم با تغییر رشته دانشجو در صورت داشتن شرایط زیر تنها برای یک بار امکان‌پذیر است:

1.      وجود رشته-گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه مقصد

2.      وجود کد رشته- گرایش مورد تقاضا در کارنامه محرمانه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور (به عبارت دیگر کمتر نبودن نمره‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آموزشی مربوط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته-‌گرایش در دانشگاه مقصد و در همان سال پذیرش)

3.      موافقت دانشگاه‌های مبداء و مقصد و اعلام موافقت به صورت مکتوب

4.      امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/06
تعداد بازدید:
173
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.