آيين نامه دانشجويان ورودي سال 97 و بعد

آيين نامه دانشجويان ورودي سال 1397 و بعد                                                                                                   * نسخه pdf *                                             

ماده 1- هدف و محتواي آيين‌نامه
ماده 2-
 تعريف‌ها
ماده 3- كلياتي درباره نظام آموزشي، دوره تحصيلي و برنامه درسي
ماده 4- طول مدت مجاز تحصيل
ماده 5- انتخاب واحد در هر نيم‌سال تحصيلي
ماده 6- نيم‌سال‌هاي تحصيلي بي‌اثر
ماده 7- واحدهاي جبراني
ماده 8- پيش‌نيازي و هم‌نيازي درس‌ها
ماده 9- گذراندن درس به صورت معرفي به استاد
ماده 10- غيبت كلاسي، غيبت در جلسه امتحان نهايي، حذف پزشكي، حذف اضطراري و حذف نيم‌سال
ماده 11- خدمات آموزشي مشمول پرداخت شهريه
ماده 12- تحصيل هم‌زمان
ماده 13- ارزيابي عملكرد دانشجويان در درس‌ها
ماده 14- ضوابط مربوط به اعلام نمرات نهايي دانشجويان در يك نيم‌سال تحصيلي
ماده 15- مرخصي تحصيلي
ماده 16- مشروطي و محروميت به علت مشروطي
ماده 17- محروميت به علت عدم‌ مراجعه
ماده 18- انصراف از تحصيل
ماده 19- تغيير رشته در دانشگاه محل تحصيل
ماده 20- انتقال و ميهماني از/ به دانشگاه‌هاي ديگر
ماده 21- انتقال توأم با تغيير رشته
ماده 22- مهمان تك‌درس
ماده 23- احراز شرايط و تاريخ دانش‌آموختگي
ماده 24- شرايط صدور مدرك كارداني
ماده 25- اجراي آيين‌نامه
ماده 26- تصويب و زمان اجراي آيين‌نامه  

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
17697
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.