دستورالعمل دانشجويان ورودي سال هاي 91، 92 و 93
دستورالعمل دانشجويان ورودي سال هاي 91، 92 و 93
 
ماده 2- تعاريف
ماده 3- ضوابط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
ماده 4- سال تحصيلي 
ماده 5- نظام آموزش
ماده 6- برنامه هاي آموزشي و درسي 
ماده 7- حداقل و حداكثر واحد مجاز جهت اخذ
ماده 8-
معرفي به استاد
ماده 9- پيش نيازي و هم نيازي دروس
ماده 10- دروس جبراني
ماده 11- تحصيل هم زمان
ماده 12- حذف و اضافه
ماده 13- مدت مجاز تحصيل
ماده 14- استاد راهنما
ماده 15- حضور و غياب
ماده 16- ارزيابي پيشرفت تحصيلي
ماده 17- معيار ارزيابي
ماده 18- نمره قبولي
ماده 19- مشروطي
ماده 20- محروميت
ماده 21- مرخصي تحصيلي
ماده 22- هزينه اخذ مجدد درس
ماده 23- عدم مراجعه
ماده 24- انصراف
ماده 25- تغيير رشته
ماده 26- ميهماني و انتقال
ماده 27- انتقال توام با تغيير رشته
ماده 28- معادل سازي
ماده 29- فراغت از تحصيل
ماده 30- جبران معدل
ماده 31- صدور مدرك كارداني
ماده 32- تفسير و نظارت بر اجراي دستورالعمل
ماده 33- تاريخ تصويب دستورالعمل
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/23
تعداد بازدید:
10078
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.