آيين نامه دانشجويان ورودي سال هاي 94، 95 و 96

آيين نامه دانشجويان ورودي سال 1394، 1395 و 1396                                                       * نسخه pdf *                                             

مقدمه:

اين سند بر اساس آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره 2/244759 مورخ 1393/12/24 تدوين و براي دانشجويان ورودي سال هاي 1394 و به بعد اجرا مي گردد. 
ماده 1- هدف 
ماده 2- تعاريف
ماده 3- شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
ماده 4- نحوه اجراي دوره
ماده 5- برنامه هاي آموزشي و درسي
ماده 6- راهنماي آموزشي
ماده 7- انتخاب واحد
ماده 8- معرفي به استاد
ماده 9- پيش نياز و هم نياز
ماده 10- واحدهاي جبراني
ماده 11- آموزش رايگان
ماده 12- پرداخت هزينه دروس
ماده 13- تحصيل همزمان
ماده 14- حذف و اضافه
ماده 15- مدت تحصيل
ماده 16- ارزيابي پيشرفت تحصيلي
ماده 17- غيبت كلاسي
ماده 18- نمره قبولي
ماده 19- مشروطي
ماده 20- مرخصي تحصيلي
ماده 21- عدم ثبت نام
ماده 22- انصراف از تحصيل
ماده 23- تغيير رشته
ماده 24- تغيير رشته از دوره هاي پايين به دوره هاي بالاتر
ماده 25- تغيير رشته از دوره هاي بدون آزمون 
ماده 26- ميهماني و انتقال
ماده 27- انتقال توام با تغيير رشته
ماده 28- دانش آموختگي
ماده 29- مدرك كارداني
ماده 30- تاريخ دانش آموختگي
ماده 31- مسئوليت حسن اجراي آئين نامه
ماده 32- زمان تصويب و اجراي آئين نامه

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/20
تعداد بازدید:
11505
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.