ماده 17

 انتخاب حداقل 12 واحد درسی در هر نیمسال تحصیل برای دانشجو الزامی است.

تبصره 1. حداکثر واحد درسی قابل اخذ در هر نیمسال تحصیلی 20 واحد و در بازه تابستانی 6 واحد است.

تبصره 2. اگر میانگین نمرات دانشجویی در نیمسال تحصیلی 17باشد، با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می ­تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

تبصره 3. در نیمسال تحصیلی آخر که دانشجو صرفاً 24 واحد درسی باقیمانده دارد می­تواند صرف نظر از میانگین کل (کمتر از 10 نباشد) و مشروطی، 24 واحد درسی را اخذ نماید.

تبصره 4. در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش ­آموخته می­شود، با تایید گروه آموزشی، می­ تواند واحدهای مذکور را در بازه تابستان اخذ کند.

تبصره 5. بازه تابستان، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی ­شود. نمرات دروسی که دانشجو در بازه تابستان می­ گذراند، تنها در میانگین کل دانشجو محاسبه می­شود و نمرات کسب شده در بازه تابستان، مشمول ضوابط مشروطی این آیین ­نامه یا تبصره 2 این ماده نمی­ شود.

تبصره 6. نمرات دانشجو در نیمسالی که الزاماً کمتر از 12 واحد انتخاب می­کند و کسر بودن واحدها خارج از اراده اوست، همانند دروس بازه تابستانی در میانگین کل او محاسبه می­شود و چنانجه میانگین نیمسال کمتر از 12 کسب کند آن نیمسال جزو مشروطی محسوب نمی ­شود و همچنین در صورت کسب میانگین بالای 17 مشمول تبصره 2 همین ماده نمی­ شود. ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می ­شود.

تبصره 7. دانشجو نمی ­تواند همزمان از مفاد تبصره 3 و 4 این ماده استفاده کند.

تبصره 8. در صورتی که دانشجو برای دانش­ آموختگی حداکثر دو درس نظری تا سقف 4 واحد درسی باقیمانده داشته باشد، با تایید گروه آموزشی می­تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال تحصیلی یا بازه تابستان اخذ کند.

تبصره 9. درهنگام ارائه درس­های معرفی به استاد، آموزش دانشکده می‌بایست به این نکته توجه نماید که در یک نیمسال تحصیلی نباید عنوان درس­های تکراری برای دانشجو ثبت شود.

تبصره 10. چنانچه دانشجو قبلا یک درس عملی-نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکرده است اما دوره عملی آن درس را گذرانده باشد، می­تواند با رعایت مفاد تبصره 8 این ماده بخش نظری آن درس را بصورت معرفی به استاد اخذ نماید.

تبصره 11. در طول دوره کارشناسی انتخاب حداکثر 20 واحد بصورت مهمان تکدرس از دانشگاه‌های دیگر قابل قبول است.

تبصره 12. تقاضای مهمان تکدرس در یک نیمسال تحصیلی فقط برای درس­هایی که توسط دانشکده ارائه نشده است امکان‌پذیر است.

تبصره 13. در یک نیمسال تحصیلی نمی‌توان تمامی واحدها را در دانشگاهی دیگر به صورت تکدرس مهمان شد.

تبصره 14. گذراندن واحد بصورت میهمان تکدرس تنها در دانشگاه‌هایی که در فهرست مصوب شورای آموزشی دانشگاه هستند امکان‌پذیر است.

تبصره 15.  تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص شورای دانشکده برای دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 10 واحد است. واحدهای جبرانی در تعداد واحد گذرانده محاسبه نشده و نمره این درس­ها هم در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل در نظر گرفته نمی‌شود. بابت گذراندن درس­های جبرانی، سنوات اضافه به دانشجو تعلق نمی‌گیرد. دانشجو موظف است شهریه درس­های جبرانی اخذ شده را مطابق با مصوبه هیأت امنای دانشگاه بپردازد.

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/06
تعداد بازدید:
168
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.