ماده 16

نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه می­شود و حداقل نمره قبولی در هر درس 10 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 12 است و چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد؛ آن نیمسال، مشروط تلقی می­شود. چنانچه دانشجو در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب، مشروط شود از ادامه تحصیل محروم می­شود.

تبصره 1. تعداد واحدهای درسی قابل اخذ توسط دانشجو و شرایط آن در نیمسال پس از مشروطی، حداکثر 14 واحد می­باشد.

تبصره 2.  دانشجو موظف به رعایت پیش‌نیازی و هم‌نیازی درس­ها طبق برنامه درسی مصوب است. همنیازی درس­ها در صورت حداقل یکبار مردود شدن در درس پیش‌نیاز مجاز است. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به پیش‌نیازی و همنیازی درس­ها معاف است.

تبصره 3.  تصمیم‌گیری در زمینه تعیین استادان و ترتیب ارائه درس­ها بر عهده شورای دانشکده و با استفاده از پیشنهادات گروه آموزشی است.

تبصره 4. نمره­ درس­های کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و درس­هایی که در برنامه درسی مصوب توأم با پروژه ارائه می‌شود، در صورتی که به تشخیص شورای دانشکده و شورای برنامه‌ریزی دانشگاه تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می‌شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز از تاریخ پایان امتحانات همان نیمسال تحصیلی با رعایت مهلت‌های مذکور در این ماده به نمره قطعی تبدیل شود. چنین درس­هایی می‌بایست در نیمسال تحصیلی دوم هر سال تحصیلی و یا دوره تابستان ارائه شود و در صورت ارائه در نیمسال تحصیلی اول، مهلت اعلام نمره همانند سایر درس­ها عادی خواهد بود.

تبصره 5. درس پروژه کارشناسی می‌تواند بصورت ادامه ­دار تا نیمسال تحصیلی بعدی ادامه یابد. در صورت عدم اخذ یا عدم اتمام پروژه تا پایان نیمسال تحصیلی بعدی، نمره صفر برای درس مذکور در کارنامه درج می شود.

تبصره 6. چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد و میانگین کل وی کمتر از 12 باشد، از تحصیل محروم می‌شود. چنانچه با وجود سه نیمسال مشروطی متوالی یا متناوب، میانگین کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می‌تواند تا زمانی که در نیمسال‌های بعدی مشروط نشده به تحصیل ادامه دهد و پس از آن با اولین مشروطی محروم از تحصیل خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/04
تعداد بازدید:
203
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.